Ringmärka höns, ringmärkning, SRF fasta fotring

Ringmärkning av djur

Vid alla utställningar som anordnas av SRF eller de lokala klubbar som finns, måste de djur som ska ställas ut vara ringade med SRF´s fasta fotring. Med fotringens hjälp kan man på ett enkelt och smidigt sätt hålla reda på djurens ålder och identitet. Även om man inte har tänkt att ställa ut sina djur är det bra att ringa dem, detta för att kunna hålla reda på vem som är uppfödare och vilket år de är födda.

Alla ringar som beställs registreras i beställarens namn. Ringarna har vissa bestämda invändiga mått som är anpassade till de olika raserna. Ringstorleken anges vid varje rasbeskrivning i standarden. Färgen på ringarna ändras varje år och är lika över hela Europa och följer en 6-årig färgskala.

När kycklingarna är mellan 6-11 veckor är det dags att ringa dem. Tänk på att lätta raser växer fortare och därför är färdiga att ringas tidigare än tunga, långsamt växande raser. Speciellt benbefjädrade och raser med 5 tår måste ringas väldigt tidigt. Det är bara till att prova sig fram och sätta på ringarna vid flera tillfällen tills man märker att ringen sitter kvar. Det spelar ingen roll vilket ben man sätter ringen på.

När tupparna är 3-5 månader gamla bör man se till så att ringen hamnar ovanför sporren. Om man är osäker på kön (när det är dags att ringa kycklingar) kan man alltid ringa djuret med både tupp- och hönsring. Den felaktiga ringen är sedan bara till att klippa bort. Var noga med att inte glömma det sista, vid eventuell utställning blir djuret nollat om det är dubbelringat.

Ringarna beställs från SRF, använd förtryckt talong som finns återkommande i tidskriften eller gå in på SRF:s hemsida. För att få beställa ringar krävs att man är medlem i SRF.