indisk blå påfågel spelar

Parningsspelet

Påfågelns täckfjädrar

Påfågelns täckfjädrar är en av de längsta i fågelvärlden. De långa fjädrarna är helt enkelt stjärtens täckfjädrar. Stjärtens täckfjädrar är enormt långa, gröna och blå med rödgula cirkelteckningar. Dess längd är mycket olika, det beror på stjärtlängden, oftast är den runt en och en halv - två meter. Utfälld är den runt 1 m hög och 1,8-2,1 m i bredd.

De flesta tror att täckfjädrarna är stjärtfjädrarna men så är inte fallet. En samling korta bruna stela fjädrar, ca 15 cm långa, fästade på ryggen är dess riktiga stjärtfjädrar och fungerar som stöd för att stötta upp släpet, vilket är både långt och tungt när de reser den till en solfjäder.

Både påfågeltuppen och honan spelar även om honan endast gör så vid enstaka tillfällen. Även de små kycklingarna kan ibland ses spela, vilket kallas för "territorial dance". Detta sägs bero på en stor personlighet hos den unga påfågeln och att de både visar dominans och hävdar sitt revir. Vi har upptäckt att detta stämmer bra, speciellt om man börjar hantera kycklingarna tidigt.

 

 


indisk blå påfågel spelar

indisk blå påfågel kyckling spelar

 
indisk blå påfågel

indisk blå påfågel spelar

indisk blå påfågel
 

Sårbara

Påfåglar föredrar att spela när det är svalt och inte i gassande sol. De är också sårbara för attacker under sin uppvisning, vilken är en av anledningarna till att de snurrar runt, inte enbart för att fokusera på hönan utan även för att hålla ett öga på vad som händer runt omkring.

Uppvaktning

Uppvaktningen av hönan börjar med att tuppen slår upp sin stora samling av fjädrar som han sedan breder ut likt en solfjäder. Samtidigt med detta sträcker tuppen fram bröstet och sänker vingarna, lutar sitt huvud bakåt medan han samtidigt rasslar med fjädrarna like ett asplöv. Det rasslande ljudet uppstår genom att han rycker med sina magmuskler. Han trampar sedan fort med fötterna, dansar runt och närmar sig ofta hönorna baklänges.

Tuppen vänder ibland ryggen mot hönan, detta för att hon skall springa till framsidan av honom för att titta på hans vackra solfjäderformade fjädrar. Hönan fortsätter oftast att picka runt, totalt oimponerad och tar ingen notis om tuppens spel som kan pågå i upp till 45 minuter.

Hönorna attraheras av de tuppar som har de längsta släpen med de flesta "ögonen". Underligt nog sägs det att vita honor är mer attraherade av blå hanar än av de vita.

 

 

 

Parningsakten

Med tanke på hur ofta man ser påfåglarna spela för sina honor är det ironiskt  att man nästan aldrig ser själva parningsakten. Vi har haft förmånen att kunna iaktta våra påfåglar under själva parningsakten men har ännu inte lyckats att fånga detta på kort då det hela är över på några sekunder och i detta ögonblicket är de väldigt lättstörda.

 

 

indisk blå påfågel